Bestuur

Bedrijven Vereniging Loppersum (BVL) 

BVL bestuur behartigt uw belangen

Het bestuur van de Bedrijven Vereniging Loppersum draagt zorg voor de informatie- uitwisseling met en tussen de leden. Er worden jaarlijks drie ledenvergaderingen georganiseerd. Het bestuur onderhoudt contacten met relevante partijen, zoals de Gemeente Eemdelta en belangenorganisaties. Het bestuur treedt op namens de individuele ondernemers met als doel het behartigen van hun belangen. Deze bundeling van krachten is in de loop der jaren succesvol gebleken. Want samen sta je sterker!

Het bestuur van de BVL bestaat uit:

Voorzitter: Anita Bos-van der Meer

Anita Bos-van der Meer is eigenaar van Fiscariep
Fiscariep verzorgt de aangifte van inkomstenbelasting voor ondernemers en particulieren, de BTW-aangifte voor ondernemers en het opstellen van jaarrekeningen en uiteraard kan iedereen bij mij terecht voor financiële advisering op het gebied van vermogensplanning, pensioen- en hypotheekvraagstukken.
Sinds enige jaren is ook budgetbeheer en bewindvoering in het dienstenpakket opgenomen.

Vice-voorzitter (ad interim): Geert Jan Reinders

Geert Jan Reinders is een ondernemer in hart en nieren. Geert Jan runde 21 jaar een winkel in Loppersum voor tijdschriften en boeken. In 2006 ging hij verder met Aristo Promotions, een groothandel in streekproducten en relatiegeschenken. Sinds 2018 heb ik Aristo Promotions overgedragen aan mijn jongste zoon en dochter.
Voorzitter Loppersumer jaarmarkt, voorzitter van de kerstmarkt Loppersum. Hobby; gepassioneerd Hardloper.

Secretaris: Ina Brookman

Ina Brookman runt samen met haar man Jan Bolt Zorgboerderij Fivelstee.
Samen met ons team bieden we kleinschalige zorg op maat in de vorm van:

  • wonen
  • dagbesteding
  • ambulante begeleiding

Daarnaast is Jan eigenaar van Bouwbedrijf Jan Bolt
Ina en Jan zijn sinds 2010 lid van de Bedrijvenvereniging Loppersum

Penningmeester: Jasper de Rooy

Jasper de Rooy is eigenaar van Buro de rooy. Dit is een bouwkundig adviesbureau. Het opstellen van bouwkostenbegrotingen vormt de basis van onze diensten, maar ook het verzorgen van bouwkundige opnames en het ondersteunen van opdrachtgevers bij (ver)bouwwerkzaamheden behoren tot onze werkzaamheden.

Jasper is sinds 2019 lid van Bedrijven Vereniging Loppersum

Bestuurslid: Anja Dijkstra (Vacature)

Anja Dijkstra is Biofotonen Coherentie Therapeut.
Haar praktijk Biolithe heeft ze in Loppersum. Anja kan daar met apparatuur meten welke orgaansystemen in onbalans zijn, en wat de oorzaak is van deze verstoring. Om deze vervolgens te corrigeren met een biofotonen behandeling.
Daarnaast is ze lid van de vrijwillige brandweer in Loppersum en ondersteunt ze het bestuur van de Bedrijven Vereniging Loppersum (BVL)

De Bedrijven Vereniging Loppersum (BVL) stelt zich ten doel de belangen van de leden in de meest ruime zin te behartigen.

Contact gegevens

06-81437633

info@bedrijvenverenigingloppersum.nl