Het bestuur draagt zorg voor de informatie-uitwisseling met en tussen de leden, organiseert jaarlijks drie ledenvergaderingen en onderhoudt contacten met relevante partijen, zoals de gemeente Loppersum en belangenorganisaties. Het bestuur treedt op namens de individuele ondernemers met als doel het behartigen van hun belangen. Deze bundeling van krachten is in de loop der jaren succesvol gebleken. Want samen sta je sterker.

Het bestuur van de BVL bestaat uit:


Harald Binnekamp (voorzitter)

Peter Beereboom (vice-voorzitter)

Nicolette Scholten (secretaris)

Gerrie Bijsma (penningmeester)

Ina Bolt

Anja Dijkstra

Telefoonnummer: 0596-572128

Joomla templates by a4joomla